15 d’octubre 2013

Catalunya no serà independent en els pròxims 50 anys

En una conversa recent vaig fer les següents tres afirmacions en referència a la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya:
  • No la vull.
  • No es produirà en els pròxims 50 anys.
  • Si es produís, a Catalunya li aniria malament.
Aquestes tres afirmacions no són de la mateixa categoria. La primera és una opinió subjectiva, i la segona i la tercera són previsions; la tercera no la podrem comprovar, degut a l'encert de la segona.

Tot seguit parlaré només de la segona afirmació, és a dir, explicaré per què penso que no veurem la independència de Catalunya en els pròxims 50 anys.

La previsió de que no veurem la independència de Catalunya es basa en les següents consideracions.

1. Podem identificar dos tipus d'independentisme, el pactista ("independència només si es fes de forma negociada i pactada amb l'estat, si no, toca aguantar-se") i el no pactista ("independència peti qui peti, si l'estat vol pactar-la millor, més fàcil, però si no l'assolirem igualment").

2. Espanya no pactarà la independència de Catalunya. Per tant la majoria que seria possible aconseguir (però que no hi ha ara) entre independentistes pactistes i no pactistes, no tindria, si es donés, cap efecte.

3. Quedarà només com a via possible de recórrer la de la independència sense pacte amb Espanya, i els partidaris d'aquesta opció estan molt lluny d'aconseguir, ells sols, una majoria parlamentària a Catalunya.

4. Donat que no veurem la independència pactada (2) ni tampoc la independència no pactada (3), en conclusió, no veurem la independència de Catalunya.

Naturalment, no tinc una bola de vidre i les meves previsions poden resultar equivocades. Però són aquestes.